• Projekt közben vagy a projekt lezárását követő 3-ik hónap végéig
  • Az ajánlott fél szerződésének aláírását követően lép életbe a kedvezmény
  • Ajánlott fél rendelkezzen értékesítési weboldallal
  • Ajánlott fél előző éves árbevétele minimum 100m Ft.
  • Ajánlott fél nyitott a technológiai újításokra